Schooltijden

Op CBS De Mandebrink wordt gewerkt met een continurooster. 

Dag Tijden
Maandag 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 14.15 uur

 

* Groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij.

Vakantierooster 2023-2024

De vakantieregeling stellen we in overleg met de scholen uit de regio en het voortgezet onderwijs vast. We zijn daarbij voor een aantal vakanties gehouden aan de landelijke richtlijnen over de vakantiespreiding.

Herfstvakantie                    23-10-2023 t/m 27-10-2023

Kerstvakantie                      25-12-2023 t/m 05-01-2024

Voorjaarsvakantie               19-02-2024 t/m 23-02-2024

Goede Vrijdag en Pasen     29-03-2024 t/m 01-04-2024

Meivakantie                         29-04-2024 t/m 10-05-2024

Tweede Pinksterdag            20-05-2024

Zomervakantie                     22-07-2024 t/m 30-08-2024

Vrije studiedagen, die in de loop van het schooljaar bekend worden, vermelden we tijdig in de Mandekrant en Parro.