Schooltijden

Op CBS De Mandebrink wordt gewerkt met een continurooster. 

Dag Tijden
Maandag 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 14.15 uur

 

* Groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij.

Vakantierooster 2024-2025

De vakantieregeling stellen we in overleg met de scholen uit de regio en het voortgezet onderwijs vast. We zijn daarbij voor een aantal vakanties gehouden aan de landelijke richtlijnen over de vakantiespreiding.

Herfstvakantie                    26-10-2024 t/m 03-11-2024

Kerstvakantie                      21-12-2024 t/m 05-01-2025

Voorjaarsvakantie               15-02-2025 t/m 23-02-2025

Goede Vrijdag en Pasen     18-04-2025 t/m 21-04-2025

Meivakantie                         26-04-2025 t/m 11-05-2025

Tweede Pinksterdag            09-06-2025

Zomervakantie                     12-07-2025 t/m 24-08-2025

Vrije studiedagen, die in de loop van het schooljaar bekend worden, vermelden we tijdig in de Mandekrant en Parro.