Schooltijden

Op CBS De Mandebrink wordt gewerkt met een continurooster. 

Dag Tijden
Maandag 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 14.15 uur

 

* Groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.

Vakantierooster 2022-2023

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

De vakantieregeling stellen we in overleg met de scholen uit de regio en het voortgezet onderwijs vast. We zijn daarbij voor een aantal vakanties gehouden aan de landelijke richtlijnen over de vakantiespreiding.

Herfstvakantie                    17-10-2022 t/m 21-10-2022

Kerstvakantie                      26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie               27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen     07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie                         24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaartsdag                  18-05-2023 en 19-05-2023 vrij

Tweede Pinksterdag            29-05-2023

Zomervakantie                     24-07-2023 t/m 01-09-2023

Vrije studiedagen, die in de loop van het schooljaar bekend worden, vermelden we tijdig in de Mandekrant en Parro.