Schooltijden

Op CBS De Mandebrink wordt gewerkt met een continurooster. 

Dag Tijden
Maandag 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 14.15 uur

 

* Groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.

Vakantierooster 2021-2022

De Zomervakantie 2021 is van 12-07-2021 t/m 20-08-2021

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

De vakantieregeling stellen we in overleg met de scholen uit de regio en het voortgezet onderwijs vast. We zijn daarbij voor een aantal vakanties gehouden aan de landelijke richtlijnen over de vakantiespreiding.

Herfstvakantie                    18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie                      27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie               21-02-2022 t/m 25-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen     15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie                         02-05-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaartsdag                  26-05-2022

Pinkstervakantie                  06-06-2022

Zomervakantie                     18-07-2022 t/m 26-08-2022

Vrije studiedagen, die in de loop van het schooljaar bekend worden, vermelden we tijdig in de Mandekrant en Parro.