Leerlingenraad

De leerlingenraad van cbs De Mandebrink bestaat uit een viertal leerlingen die als klassenvertegenwoordigers nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen. De leerlingen zijn afkomstig uit de groepen 5,6,7 en 8.                 

De leerlingenraad vertegenwoordigd hierbij de meningen en ideeën van leerlingen bij hen op school. De directeur van cbs de Mandebrink zit de vergadering van de leerlingenraad voor.                                                                      De leerlingenraad heeft prima ideeën en meningen over hoe hun plezier op school en in het leren kan toenemen. De visie van cbs Mandebrink is dat zij de leerlingen meer willen betrekken in het onderwijs. Via de leerlingenraad kunnen de kinderen van de school hun ideeën en meningen uitdragen en vanuit daar kan er gekeken worden of we er iets mee kunnen doen.

Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van de leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke burger, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving en ons onderwijs.