Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl

Passend onderwijs

In de navolgende documenten staat omschreven welke kwaliteit wij op school bezitten ten aanzien van het onderwijsaanbod aan uw kind. We omschrijven hierin de mogelijkheden die wij kunnen bieden op onze school. Daarmee geven wij onze grenzen aan. Sommige kinderen zijn gebaat bij een onderwijsaanbod waarin wij niet voorzien..

Bij de aanmelding van uw kind wordt met de directeur besproken wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer wij dit niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

Stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere PO school

Structuur Onderwijs en Ondersteuning PO De Tjongerwerven CPO (1-8-14)

Werkwijze uitvoering van de zorgplicht PO De Tjongerwerven CPO (1-8-14)