Passend onderwijs

In de navolgende documenten staat omschreven welke kwaliteit wij op school bezitten ten aanzien van het onderwijsaanbod aan uw kind. We omschrijven hierin de mogelijkheden die wij kunnen bieden op onze school. Daarmee geven wij onze grenzen aan. Sommige kinderen zijn gebaat bij een onderwijsaanbod waarin wij niet voorzien..

Bij de aanmelding van uw kind wordt met de directeur besproken wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer wij dit niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

Stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere PO school

Structuur Onderwijs en Ondersteuning PO De Tjongerwerven CPO (1-8-14)

Werkwijze uitvoering van de zorgplicht PO De Tjongerwerven CPO (1-8-14)

De Stipe, ondersteuningsteam PO

De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland
Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.

Onze visie
In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten steeds centraal staan.

Link naar de website