Missie

CBS De Mandebrink is een christelijke basisschool waar ook leerlingen van andere gezindten welkom zijn. Onze school wil een school zijn waar de leerlingen zich veilig mogen voelen. Waar rust heerst en waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geven hier vorm aan vanuit de brede christelijke identiteit.

De missie van de school is om kinderen op te leiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers die samenwerken om de wereld te veranderen en verbeteren. Dit geldt ook voor moeilijker lerende kinderen, of kinderen die in bepaalde vakken zwak zijn en in andere sterk, maar ook voor de zeer getalenteerde leerlingen. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en deuren te openen. We willen kinderen voorbereiden op een toekomst waarin zij bij het najagen van hun dromen zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan én elkaar ondersteunen waar nodig. Je plek als individu en je plek in het geheel zien te realiseren.

Visie

Kinderen komen op school om te leren en zich te ontwikkelen. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Op school doet het hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden op en leert het over zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen. Zo kan het later met de beste bagage meedoen in de maatschappij. Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Onze leerlingen krijgen veel kennis aangeboden en leren deze kennis stapsgewijs toe te passen in een context van toenemende complexiteit en zelfstandigheid. Hierdoor worden ze steeds nieuwsgieriger naar de wereld om hen heen en kunnen ze deze steeds beter begrijpen en zich daartoe verhouden. Ook de creatieve en expressieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en techniek hebben een prominente plaats in ons rooster.

Visie op leren

Kennis is belangrijk. Kinderen staan open voor kennis want zij zijn nieuwsgierig naar de wereld en willen leren. Alle kinderen kunnen alles leren. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Door herhaling van lesstof, door ze in kleine stappen aan te bieden zorgen wij voor overzicht, inoefening en vervolgens een grotere kans op succeservaring. Succes zorgt weer voor motivatie, plezier en welbevinden. Wij stimuleren leerlingen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen.

We werken met een team van enthousiaste leerkrachten welke in deze veilige omgeving voor een ontspannen, prettige, open en motiverende werksfeer zorgt. Dit zijn fundamentele voorwaarden om tot leren te komen. Op deze manier proberen we er alles aan te doen om bij de leerlingen hun kwaliteiten aan te spreken en hun potentieel volledig aan te spreken. In de omgang zijn vertrouwen en eerlijkheid belangrijk. Het vormt een basis voor wederzijds respect tussen leerling, ouder(s) en school.