Ouderbijdrage

Het onderwijs op de basisschool is gratis. De overheid betaalt de personele kosten en afhankelijk van het aantal leerlingen en de grootte van het gebouw ontvangen wij een vergoeding voor leermiddelen, schoonmaak, etc. Onze school organiseert elk jaar enkele activiteiten voor de kinderen, zoals:

  • Sint Maarten
  • Sint Nicolaas
  • Paasontbijt en paasvieringen
  • Kerstvieringen
  • IJswedstrijden, indien natuurijs aanwezig
  • Culturele uitstapjes
  • Sportdag
  • Laatste schooldag

Aan de bovengenoemde activiteiten zijn vaak kosten verbonden die niet door de overheid worden vergoed. De ouderraad vraagt daarom een vrijwillige bijdrage van € 24,- per kind, per jaar.                                                                                                  De vrijwillige ouderbijdrage is ook écht vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders zelf kunnen beslissen of ze betalen. Indien de bijdrage door ouders niet kan worden/niet wordt betaald, betekent dit niet dat de kinderen van deze ouders uitgesloten mogen worden van activiteiten. In het primair onderwijs moeten álle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Uw kind mag altijd meedoen, ook als de ouderbijdrage niet is betaald

Op onze school werken wij met een automatische afschrijving, waarvoor u bij inschrijving van uw kind uw gegevens kunt invullen.

De schoolreisjes vallen niet onder de ouderbijdrage. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur.