Welkom

Van harte welkom op de website van CBS De Mandebrink te Appelscha. Op deze site vindt u veel informatie over onze school. In de nieuwsbrief, de Mandekrant kunt u steeds het laatste nieuws lezen. In het archief staan de al eerder verschenen Mandekranten van dit schooljaar. Onder “onze school” staat belangrijke informatie voor als uw kind naar school gaat. Ook staat daar op welke manier u onze school kunt bereiken. Dit kan door gewoon een bezoekje te brengen of telefonisch, per e-mail of via deze site.

De Mandebrink laat vluchtelingen niet in de kou staan.

In de afgelopen week is er op CBS De Mandebrink  in Appelscha een inzamelingsactie gehouden voor vluchtelingen.
Het ging om het inzamelen van winterjassen voor met name vluchtelingenkinderen.
Na een oproep aan alle ouders en kinderen kwam de actie goed op gang.
Er zijn in totaal 75 jassen ingeleverd en 2 vuilniszakken vol met sjaals, handschoenen, mutsen en bodywarmers.
Afgelopen maandag kwam dhr. Kees Wiegers, districtsbestuurder noodhulp Rode Kruis district Groningen, om de spullen in ontvangst te nemen.
De spullen zullen naar de Welkom Winkel in Groningen gaan en krijgen uiteraard een prima bestemming.