Welkom

Van harte welkom op de website van CBS De Mandebrink te Appelscha. Op deze site vindt u veel informatie over onze school. In de nieuwsbrief, de Mandekrant kunt u steeds het laatste nieuws lezen. In het archief staan de al eerder verschenen Mandekranten van dit schooljaar. Onder “onze school” staat belangrijke informatie voor als uw kind naar school gaat. Ook staat daar op welke manier u onze school kunt bereiken. Dit kan door gewoon een bezoekje te brengen of telefonisch, per e-mail of via deze site.

Snappets in groep 5b/6

Deze week heeft groep 5b/6 voor het eerst gewerkt met de Snappets. De leerlingen weten al prima hoe je hier je spellingslessen op kan maken. Ze zijn goed en enthousiast met de lessen bezig. Vanaf volgende week gaan we er ook op rekenen. In het fotoboek staan enkele foto's.

Jonge ondernemers in groep 8

Jonge ondernemers op CBS De Mandebrink

Groep 8 van CBS De Mandebrink heeft woensdag 4 juni j.l. het project BizWorld afgesloten. Het project werd 4 weken geleden gestart. Tijdens de eerste dag werden de beide bedrijven, My KeyCoard en Energreen, opgericht. Inschrijven bij de KvK, het schrijven en presenteren van een bedrijfsplan en de verkoop van aandelen kwamen aan de orde. De tweede dag, de productiedag, werd er een prototype gemaakt en werd het uiteindelijke product gemaakt. Tijdens de derde dag, de marketingsdag, werd er gewerkt aan een reclamefilmpje en posters. Tijdens al deze dagen werden alle transacties nauwkeurig bijgehouden in de kasboeken van de bedrijven. Afgelopen woensdag werden de zelfgemaakte sleutelhangers, onder toeziend oog van de ouders, verkocht aan de leerlingen van groep 7. Het was een groot succes. Voor de begeleiding waren Pascal van den Bosch en zijn collega Lusanne van Benthem van het bedrijf I-nrg aanwezig. Zij konden de kinderen met praktijkvoorbeelden heel veel leren. Een geslaagd project met jonge ondernemers als resultaat!