Verkeer en ouders

Verkeer rondom school

Rondom scholen is het vaak een drukte van belang. Dit is ook bij de Mandebrink het geval. Zeker bij het in- en uitgaan van de school is er veel verkeer. Dit leidt nog wel eens tot verkeersproblemen. Door al die geparkeerde auto’s is het soms onveilig voor kinderen om de straat over te steken, ze hebben niet altijd goed overzicht.

Ideaal is dat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan, ook als ze worden gebracht. Als dat niet mogelijk is, is het voor de veiligheid van de kinderen beter om de auto wat verder van school op een parkeerplaats te parkeren. Als ouders bij het brengen en halen hier de auto parkeren blijft de schoolingang vrij van auto’s zodat kinderen hier veilig kunnen lopen of fietsen en oversteken.

Als iedereen zich hier aan houdt, blijft de schoolomgeving voor iedereen veilig.

In de schoolgids kunt u lezen welke lespakketten op de Mandebrink worden gebruikt om de leerlingen de regels van het verkeer bij te brengen.