Tjongertalent

CBS De Mandebrink geeft sinds augustus 2016 ‘Tjong®talent een vaste plek in het curriculum. ‘Tjong®talent veronderstelt dat elk kind talentvol is, mits het talentvol benaderd wordt. Werken vanuit talent kan de motivatie ten goede komen. Ook kan het zelfvertrouwen een boost krijgen, hetgeen zich tevens zou kunnen uiten in hogere prestaties op andere vakgebieden. Onderliggend doel van ‘Tjong®talent is het werken aan vaardigheden.
Op maandagmiddag werken de leerlingen uit groep 1 t/m 8 aan ‘Tjong®talent. De leerlingen worden ingedeeld bij een vakgebied naar keuze. Hierbij wordt groepsoverstijgend gewerkt.
‘Tjong®talent kent een balans tussen theorie en praktijk. Bij het theoriegedeelte draagt de leerkracht kennis over. Bij het praktijkgedeelte gaan de leerlingen aan de slag door bijvoorbeeld een leervraag te onderzoeken of een workshop te volgen. Zodoende hebben zowel de leerkracht als de leerling invloed op het leerproces.